जालिमा लिरिक्स | Zaalima Lyrics – Fire Of Love Red


Zaalima Lyrics Details

ऐसा ना कोई मिला
छु ले जो दिल ये मेरा
जाये जहाँ भी नजर
बस एक मंजर तेरा

तुम दूर हो कर भी साथ हो
थामे हुए जैसे ये हाथ हो
आँखों में चेहरा तेरा

जालिमा  जालिमा 
सुन जालिमा 

ऐसा ना कोई मिला
छु ले जो दिल ये मेरा
जाये जहाँ भी नजर
बस एक मंजर तेरा

तुम दूर हो कर भी साथ हो
थामे हुए जैसे ये हाथ हो
आँखों में चेहरा तेरा

जालिमा  जालिमा 
सुन जालिमा 

जालिमा  जालिमा 
सुन जालिमा 

Leave a Comment